sobolew.egroby.pl

Strona internetowa Cmentarza w Sobolewie

Informacje

Informacje

Witam na stronie internetowej parafialnego cmentarza w Sobolewie. Strona jest owocem prac związanych z inwentaryzacją naszego cmentarza.

Na stronie cmentarza w Sobolewie można odnaleźć interesujący nas grób. W tym celu należy otworzyć mapę cmentarza (zakładka „mapa”), następnie przy pomocy przycisków z lupą „+” i „-” (po lewej stronie) można obraz powiększać lub pomniejszać. Klikając ikonkę z krzyżykiem (druga od góry po lewej stronie) i najeżdżając kursorem na interesujący nas grób oraz klikając w tym miejscu pojawi się zdjęcia interesującego nas nagrobka. Jeśli natomiast nie potrafimy odnaleźć grobu należy posłużyć się wyszukiwarką. Wpisujemy imię i nazwisko i po zaakceptowaniu wyświetli się nr grobu oraz imię i nazwisko osoby pochowanej. Klikając na wyświetlone nazwisko prawym przyciskiem myszy można wybrać opcję „pokaż” lub „odszukaj”.

W zakładce Regulamin znajduje się aktualny regulamin cmentarza w Sobolewie, który został zatwierdzony przez Radę Parafialną na posiedzeniu w dniu 22 października 2017 roku i z tym dniem zaczyna obowiązywać.

Na obecnym etapie najważniejszą sprawą jest ustalenie tzw. dysponenta grobu, tzn. opiekuna prawnego. W tym celu należy zgłaszać się do kancelarii parafialnej. Godziny przyjmowania interesantów, telefon i adres mailowy znajdują się na stronie www.parafiasobolew.pl

Dysponent grobu musi złożyć pisemne oświadczenie, że jest opiekunem grobu, okazać dowód zapłaty za tzw. pokładne przy ostatnim pochówku, a w przypadku, kiedy od ostatniego pogrzebu minęło 20 lat, musi dokonać prolongaty na kolejne 20 lat (patrz Regulamin cmentarza).

Groby, które nie będą miały swoich prawnych dysponentów, po zakończonej inwentaryzacji, będą uznane za porzucone i zgodnie z Prawem cmentarnym i Regulaminem będą mogły być przeznaczone do kolejnych pochówków.

Cmentarz to nasze wspólne dobro i wymaga stałej troski wszystkich. Utrzymanie cmentarza, zwłaszcza zaś wywóz śmieci, generuje ogromne koszty. Ponadto jest rzeczą naglącą ogrodzenie całego cmentarza (wraz z dokupioną działką), a to wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Utwardzenie nowych alejek, być może ustawienie latarni na cmentarzu, będzie możliwe po zgromadzeniu dodatkowych środków bez uszczuplania budżetu parafii. Stąd opłaty z tytułu pokładnego oraz z tytułu prolongaty na kolejne 20 lat są koniecznością. Obowiązują one na każdym cmentarzu. Na cmentarzach komunalnych są one bardzo wysokie i sięgają nawet do kilku tysięcy złotych za 20 lat dzierżawy grobu. W naszych warunkach muszą być one dostosowane do poziomu życia naszych parafian.

Wszystkich prosimy o zrozumienie i tłumaczenie innym, że dzieło, które zostało podjęte, jest porządkowaniem spraw związanych z zarządzaniem cmentarza. Dziękując za zrozumienie zapraszam do kancelarii parafialnej także po to, by rozmawiać i wyjaśniać wątpliwości.

Ks. Andrzej Oworuszko, proboszcz Parafii Sobolew

© 2019 sobolew.egroby.pl

Theme by Anders NorenUp ↑